Alle foto's blijven eigendom van Fabphoto.
Foto's mogen alleen worden gebruikt voor prive doeleinden, tenzij anders overeengekomen.
Gebruik van foto's voor commerciele doeleinden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.
Fabphoto mag foto's plaatsen, voordat deze afgeleverd worden aan client. Wil je dit niet, geef dit dan aan.
Fabphoto vraagt altijd om toestemming als er foto's met bijvoorbeeld kinderen worden geplaatst.